0107603307

: Căn Hộ 06, Nhà Đ, Khu Tập Thể Quân Đội, Tổ dân phố Xuân Trung, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

: 098 352 8384 | Phone: 0242 2135 666

: kinhdoanh@tt-vn.com