Cảm biến an toàn

Cảm biến an toàn cho máy dập RIKEN OPTECH | RPX RPZ SEII SDM3 RSL230-Stage2

Cảm biến an toàn cho máy dập RIKEN OPTECH | RPX RPZ SEII SDM3...

Tính năng

Phát hiện và báo động có vật thể trong khu vực cần bảo vệ.

Ứng dụng

Cảnh báo công nhân khi họ đang ở nơi máy làm việc nguy hiểm.

Xem thêm