MERRY - MUROMOTO

Kìm cắt nhựa bằng tay Murumoto | Plastic nippers | MERRY - MUROMOTO

Kìm cắt nhựa bằng tay Murumoto | Plastic nippers | MERRY - MUROMOTO

https://www.muromoto.co.jp/english/product/merry/plastic-nippers/

Tính năng

Ứng dụng

*** Mã 160S-150 hàng có sẵn. ***

Xem thêm
Kìm cắt nhựa dùng nhiệt | HT180 | Heat nippers | MERRY - MUROMOTO

Kìm cắt nhựa dùng nhiệt | HT180 | Heat nippers | MERRY - MUROMOTO

https://www.muromoto.co.jp/english/product/merry/heat-nippers-for-cutting-plastics/

Tính năng

Ứng dụng

*** Mã HT-180 hàng có sẵn. ***

Xem thêm