Thiết bị lắp ráp

Máy cấp vít tự động  | FK-505 Series | FK-526 | FK-530 | ENTRUST

Máy cấp vít tự động | FK-505 Series | FK-526 | FK-530 | ENTRUST

Tính năng

- Giúp tăng cao hiệu quả và năng suất lao động của công nhân.
- Hỗ trợ cấp vít với nhiều kích thước, tùy trọn khác nhau, cấp vít, nạp, nhả vít tự động.

Ứng dụng

- Xưởng lắp ráp tự động.

Xem thêm