Đồ gá, Eto kẹp sản phẩm

Mâm cặp cơ KITAGAWA | Manual Scroll chuck

Mâm cặp cơ KITAGAWA | Manual Scroll chuck

Tính năng

Kẹp / cặp cứng vững, chính xác và tốc độ cao.

Ứng dụng

Kẹp phôi cho máy tiện.

Xem thêm
Mâm cặp thủy lực KITAGAWA | Power chuck

Mâm cặp thủy lực KITAGAWA | Power chuck

Tính năng

Kẹp / cặp cứng vững, chính xác và tốc độ cao.

Ứng dụng

Kẹp phôi cho máy tiện.

Xem thêm