Đồ gá, Eto kẹp sản phẩm

Chấu kẹp, mâm cặp máy tiện CNC | KITAGAWA CHUCK

Chấu kẹp, mâm cặp máy tiện CNC | KITAGAWA CHUCK

Tính năng

Kẹp / cặp cứng vững, chính xác và tốc độ cao.

Ứng dụng

Kẹp phôi cho máy tiện.

Xem thêm