RIKEN OPTECH

Cảm biến an toàn cho máy dập | Safety Devices for Presses | RPX | RPZ | RIKEN OPTECH

Cảm biến an toàn cho máy dập | Safety Devices for Presses | RPX | RPZ |...

Tính năng

Phát hiện và báo động có vật thể trong khu vực cần bảo vệ.

Ứng dụng

Cảnh báo công nhân khi họ đang ở nơi máy làm việc nguy hiểm.

Xem thêm