MAGNESCALE

Thước quang MAGNESCALE GB-ER (SR138R)

Thước quang MAGNESCALE GB-ER (SR138R)

Tính năng:

  • Độ bền tuyệt vời trong điều kiện nhà xưởng: chống dầu, bụi bẩn, sốc và rung.
  • Thiết kế nhỏ gọn để tiết kiệm không gian.
  • Độ chính xác: (5+5L/1000)μm
  • Độ phân giải: 0,5μm

Ứng dụng:

  • Hiển thị giá trị tọa độ cho các trục máy công cụ.
  • Lắp đặt cho các máy gia công: Máy tiện, máy phay, máy mài
Xem thêm
Bộ hiển thị thước quang Magnescale | Counter LH70 LH71 LH72 LY71 LY72

Bộ hiển thị thước quang Magnescale | Counter LH70 LH71 LH72 LY71 LY72

Tính năng:

  • Độ bền tuyệt vời trong điều kiện nhà xưởng: chống dầu, bụi bẩn, sốc và rung.
  • Thiết kế nhỏ gọn để tiết kiệm không gian.

Ứng dụng:

  • Hiển thị giá trị tọa độ cho các trục máy công cụ.
  • Lắp đặt cho các máy gia công: Máy tiện, máy phay, máy mài
Xem thêm